Lokaluthyrningspolicy

Hyreskontrakt gällande lokal, tid, möblering, ev. elektronik eller annan utrustning, personal, pris och städning undertecknas av hyresvärd och hyresgäst innnan uthyrning. Vi anser att det är viktigt att den som hyr våra lokaler respekterar Folkets Hus värdegrund som består av de värderingar som i Folkets Hus fall låg bakom grundandet av verksamheten. Folketshusrörelsens värderingar kom från arbetarrörelsens socialistiska grundidéer om frihet, jämlikhet och broderskap. I slutet av 1800-talet började arbetarrörelsen med inspiration från Tyskland att organisera sig fackligt, men de här värderingarna var tabu på den tiden och man släpptes inte in för att ha möten i offentliga lokaler. Det var av den anledningen som man bildade Folkets Hus - tänkt som ett forum där arbetarklassen skulle kunna hålla sina möten och föra fram sina åsikter. Dessa värderingar har sedan följt de politiska förändringarna i samhället och uppdaterats med jämna mellanrum bl.a. i slutet av 1940-talet då man anpassade sig till FN: s deklaration om mänskliga rättigheter. Idag tillhandahåller Folkets Hus (med stöd av föreningsbidrag från kommunen) allmänna samlingslokaler - öppna för alla. Alla är välkomna - men - vi accepterar inte att våra lokaler används för att sprida budskap som strider mot vår värdegrund om alla människors lika värde. Vi vill inte på något sätt bidra till att sprida åsikter som kränker mänskliga rättigheter. Därför kräver vi att den som hyr våra lokaler godtar och skriver under vår policy och rättar sig efter våra krav.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.