Kontakt


Styrelsen

Ordförande Bengt-Åke Hermansson

Vice ordförande Kurt Granath

Sekreterare Vakant

Kassör Daniel Lundberg

Bokningsansvarig Jan-Erik Falkengren, 070-247 16 06

Ledamot Peter Jansson

Ledamot Rågher Thelin

Ersättare Kristina Bjerndal

Ersättare Lena Nilsson

Ersättare Joakim Gustavsson (avgått)

Teknikansvarig Björn Andersson

Serveringsansvarig Peter Jansson