Sånglärkan

Rymmer 243 sittplatser och 2 ordinarie rullstolsplatser (med plats för flera). Förutom filmvisning visas här även digitala operasändningar, teaterföreställningar och musikuppträdanden. Lokalen kan hyras för olika ändamål som konferenser eller föreläsningar. Bokning Ring 070-247 16 05 för att få prisförslag och diskutera teknisk utrustning etc. mailto:folkets-hus@smedjebacken.mail.telia.com