Sånglärkan

Rymmer 243 sittplatser och 2 ordinarie rullstolsplatser (med plats för flera). Förutom filmvisning visas här även digitala operasändningar, teaterföreställningar och musikuppträdanden. Lokalen kan hyras för olika ändamål som konferenser eller föreläsningar.