Cafébio


Många förfrågningar har inkommit om möjligheten att anordna Cafébio på Folkets Hus. Det är en lockande tanke som skulle innebära att vi kör filmer t ex på vardagseftermiddagar och serverar kaffe före och efter.

På andra orter har det provats med framgång men det kräver att det finns personal tillgänglig.

Vi har valt att börja i liten skala via samarbete med Film för Alla och kommer att ha serveringen öppen på två av deras filmer.