Bio Kontrast

Med stöd av kommunens kulturförvaltning och ABF har ett programråd bildats som kommer att visa utvalda kvalitetsfilmer företrädesvis på måndagkvällar kl.19.00 i Smedjebackens Folkets Hus.

Biljettpris 120kr

Medlemskort (7 filmer) 600kr
(4 filmer) 380kr

BioKontrast planerar för närvarande men kommer inom kort att presentera höstens och vårens program.