2022


  • Inför 2022 har Folkets Husföreningen som målsättning att visa 4 kommersiella filmer per temin plus ett antal barnfilmer beroende på tillgången av personal och hur förutsättningarna gällande nuvarande pandemi utvecklas. )
  • Film för Alla kommer att visa 4 filmer per termin kl. 15.00 på lördagar. )
  • Ett programråd har bildats av kommunens kulturförvaltning för att driva BioKontrast vidare och i egen regi visa ett antal kvalitetsfilmer för allmänheten på måndagkvällar kl 19.00. ()
  • Opera,från Metropolitan i New York, återkommer med premiär den 29 januari 2022.
  • Därutöver kommer våra lokaler att hyras ut för teater, möten, olika galor och konferenser.
    Investeringar i bl.a. en ny ljudanläggning, ett nytt kassasystem, samt en helt ny hemsida gör att vi med tillförsikt ser framtiden an. Investeringarna väntas innebära betydande arbetsbesparingar, enklare och förbättrad marknadsföring, samt ökad omsättning.