2020


  • Inför 2020 har Folkets Husföreningen som målsättning att visa 4 kommersiella filmer per temin plus ett antal barnfilmer beroende på tillgången av personal.
  • Film för Alla kommer att visa 4 filmer per termin kl. 15.00 på lördagar.
  • Ett programråd har bildats av kommunens kulturförvaltning för att driva BioKontrast vidare och i egen regi visa ett antal kvalitetsfilmer för allmänheten på söndagkvällar kl 18.00.
  • Opera, främst från Metropolitan i New York, kommer att sändas på lördagkvällar kl. 19.00 vid 4-5 tillfällen per termin.
  • Därutöver kommer våra lokaler att hyras ut för teater, möten, olika galor och konferenser.

Investeringar under 2019 i bl.a. en ny ljudanläggning, ett nytt kassasystem, samt en helt ny hemsida gör att vi med tillförsikt ser framtiden an. Speciellt kassasystemet, hemsidan och att Folkets Hus fr o m årsskiftet är kontantfritt väntas innebära betydande arbetsbesparingar, enklare och förbättrad marknadsföring, samt ökad omsättning.